DOFINANSOWANIA

loga

Firma Handlowa "MIKULEC" Andrzej Mikulec realizuje projekt PARK REKREACYJNO-SPORTOWY „ZŁOCKIE” dofinansowany z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu.

Projekt dotyczy budowy nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości uzdrowiskowej Muszyna. Park sportowo-rekreacyjny Złockie stanowił będzie nowoczesną infrastrukturę oferującą szeroki wachlarz aktywnego spędzania czasu, wypoczynku i relaksu. Inwestycja pozostaje bezpośrednio związana z uzdrowiskiem i czerpie z jego zasobów i wewnętrznych potencjałów. Projekt przewiduje budowę ośrodka oraz zakup wyposażenia Parku Złockie. Realizacja projektu umożliwi podejmowanie aktywności fizycznej, relaks i wypoczynek w niezwykle sprzyjających warunkach górskiego mikroklimatu z dostępem do wód mineralnych stanowiących naturalny składnik wspomagający prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz wyjątkowo korzystną suplementację podczas aktywności fizycznej.

Wartość inwestycji: 13 042 920,00 zł
W tym: wydatki kwalifikowalne: 7 759 968,30 zł
W tym: kwota dofinansowania EFRR: 5 237 978,53 zł
Planowane otwarcie obiektu: IV kwartał 2021