DOFINANSOWANIA

loga

Firma Handlowa "MIKULEC" Andrzej Mikulec realizuje projekt „Produkcja bioaktywnej siatki z włókna szklanego o zwiększonej odporności na algi i grzyby dla systemów izolacyjnych ścian zewnętrznych” dofinansowany z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP.

W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony do produkcji oraz sprzedaży nowy wyrób, zgłoszony do ochrony wzorem użytkowym - siatka z włókna szklanego o właściwościach biobójczych, stosowana w systemach ETICS. W ramach projektu przewiduje się inwestycję w nowoczesną linię technologiczną opracowaną dla potrzeb wprowadzenia na rynek nowego produktu oraz niezbędne przy produkcji dodatkowe środki trwałe.

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.03.2020
Wartość inwestycji: 3 420 654,60 zł
W tym wydatki kwalifikowalne: 2 781 020,00 zł
W tym kwota dofinansowania EFRR: 1 529 561,00 zł.