PROJEKT

 

 

Firma Handlowa „MIKULEC” Andrzej Mikulec realizuje projekt pn. "Opracowanie nowego wyrobu w postaci bioaktywnej siatki z włókna szklanego charakteryzującej się splotem gazejskim, alkalioodpornością i właściwościami biobójczymi".

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz docelowo otwarcie nowego pola w jego działalności tj. produkcji materiałów budowlanych.

Wśród najważniejszych rezultatów projektu należy wymienić opracowanie w ramach usługi badawczej nowego wyrobu oraz włączenie go do oferty wnioskodawcy.

Całkowita wartość projektu: 243 540,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 158 400,00 PLN