DOFINANSOWANIA

 

 

Firma Handlowa „MIKULEC” Andrzej Mikulec realizuje projekt pn. "Opracowanie nowego wyrobu w postaci bioaktywnej siatki z włókna szklanego charakteryzującej się splotem gazejskim, alkalioodpornością i właściwościami biobójczymi".

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz docelowo otwarcie nowego pola w jego działalności tj. produkcji materiałów budowlanych.

Wśród najważniejszych rezultatów projektu należy wymienić opracowanie w ramach usługi badawczej nowego wyrobu oraz włączenie go do oferty wnioskodawcy.

Całkowita wartość projektu: 243 540,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 158 400,00 PLN

Firma Handlowa „MIKULEC” Andrzej Mikulec realizuje projekt pn. "Podniesienie  konkurencyjności przedsiębiorstwa F.H. "MIKULEC" Andrzej Mikulec poprzez wdrożenie nowego rodzaju usług dla budownictwa” w ramach działania 2.5  Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze usług budowlanych poprzez wdrożenie innowacji produktowej polegającej na zaoferowaniu nowych usług:

  • Nowoczesnego systemu grzewczego
  • Odwiertów pionowych pod instalację pomp ciepła.
  • Odwiertów pionowych pod instalację studni głębinowych.

Planowanymi efektami projektu są:
Wdrożenie nowych w ofercie firmy, a także całkowicie nowych na rynku województwa świętokrzyskiego usług w postaci opisanych powyżej oraz wzrost zatrudnienia  w przedsiębiorstwie.

Całkowita wartość projektu: 1.362.988,83 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 683.581,90 PLN

Plakat informacyjny o realizacji projektu