REALIZACJE

ZAPOPRADZIE

Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31 33-370 Muszyna
Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie” w formule zaprojektuj i wybuduj”.