REALIZACJE

WIELICZKA - Komenda Powiatowa Policji

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
Nazwa zadania: „Przebudowa i remont istniejącego budynku segment B-KPP w Wieliczce, ul. Jedynaka 30a”