REALIZACJE

SUCHA BESKIDZKA - Komenda Powiatowa Policji

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
Nazwa zadania: „Remont Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 42”