REALIZACJE

PIWNICZNA - Dom Kultury

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój
Nazwa zadania: Kontynuacja  Modernizacji  Domu Kultury w Piwnicznej-Zdroju  w ramach  projektu:  „Zachowanie kulturowego i duchowego dziedzictwa „Kultura - zwierciadło duszy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”.