REALIZACJE

OPOCZNO - Komenda Wojewódzka

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
Nazwa zadania: „Budowa Budynku Komendy Powiatowej Policji w Opocznie wraz z obiektami i budynkami towarzyszącymi”