REALIZACJE

NOWY SĄCZ - osiedle mieszkaniowe

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Beskid" w Nowym Sączu ul. B.A.Konstanty 12A
Nazwa zadania: „Budowa Segmentów mieszkaniowych jednorodzinnych w Nowym Sączu przy ul. Rokitniańczyków dz. nr 21/1 obr. 67”