REALIZACJE

ŁÓDŹ - Komisariat Policji

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
Nazwa zadania: „Kompleksowy remont i przebudowa budynku IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi przy ul. Kopernika 29/31”